Category: Reflection GGE2152


Tanggungjawab sistem pendidikan adalah untuk menyediakan generasi muda dengan pelbagai pengetahuan dan kemahiran supaya mereka dapat menghadapi alam dewasa. Dalam konteks menyediakan pendidikan yang ideal, tujuan dan matlamat pendidikan negara pada abad ke 21 amat jelas sekali. Kementerian Pendidikan telah menyusun dan merancang untuk memperbaiki, memperkukuh, dan mempertingkatkan mutu pendidikan negara sesuai dengan perubahan sosialisasi masyarakat hari ini. Salah satu unsur yang penting adalah memberikan peluang pendidikan yang sama kepada semua pelajar tanpa mengambil kira budaya, kelas sosial, kelompok etnik dan amalan atau cara hidup. Dalam buku Pembangunan Pendidikan 2001-2010 (KPM, 2001). Kementerian Pelajaran Malaysia menyatakan bahawa pembangunan pendidikan dari Zaman Dasar Pembangunan hingga ke Zaman Dasar Wawasan Negara telah berjaya mencapai banyak kemajuan khususnya dalam penyediaan infrastruktur, kemudahan pendidikan dan latihan perguruan. Strategi meningkatkan peluang pendidikan berjaya mencapai sasarannya. Walau bagaimanapun, apa yang dilihat pada masa ini masih terdapat pelbagai isu yang ditimbulkan berkaitan dengan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya perkara berhubung sengan struktur pendidikan; akses kepada pendidikan; ekuiti; kualiti tenaga pengajar; ketidakseimbangan penyediaan infrastruktur; Pelaksanaan Program PPSMI; dan kurikulum yang relevan. Ini selaras dengan pendapat Sufean (2004) yang menyatakan terdapat banyak isu pendidikan yang boleh dikatagorikan iaitu pentadbiran, peringkat pendidikan, teknologi pendidikan, organisasi sekolah dan keguruan. Struktur Pendidikan Beberapa isu berkaitan dengan struktur pendidikan antaranya termasuklah struktur pendidikan menengah yang tidak selaras kurang menepati keperluan, misalnya: Bilangan tahun persekolahan struktur pendidikan Malaysia tidak sama dengan kebanyakan negara lain di dunia; Tidak terdapat keseragaman dalam kemasukan ke Institusi Pengajian Tinggi (IPT) disebabkan wujudnya pelbagai haluan; Kebanyakan pelajar memilih untuk menamatkan persekolahan mereka selepas Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); dan Skop kurikulum Tingkatan 1 hingga 6 sangat luas. Akses Pendidikan Selaras dengan perkembangan teknologi semasa, KPM telah memperkenalkan Teknologi Maklumat dan Komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) dalam pendidikan yang meliputi aspek prasarana, pengisian dan latihan guru. KPM telah melaksanakan pelbagai projek ICT dengan pembekalan komputer sebagai aktiviti utama penyediaan infrastruktur ICT. Namun isu dan masalah yang menjejaskan usaha penggunaan ICT dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Antara masalah tersebut adalah berkaitan dengan: pembekalan komputer yang tidak seimbang antara sekolah bandar dan luar bandar; perisian komputer untuk P&P yang sesuai sukar diperoleh; latihan dalam perkhidmatan untuk guru mengendalikan sistem komputer di sekolah yang kurang berkesan; penyenggaraan komputer yang kurang memuaskan di sekolah; dan bilangan guru terlatih dalam ICT yang belum mencukupi. Justeru adalah menjadi cabaran kepada KPM untuk memastikan setiap sekolah akan memperoleh komputer menjelang usaha menjadikan setiap murid dan guru celik ICT. Ekuiti Pendidikan Dalam pelaksanaan Pembangunan Pendidikan 2001-2010, setiap institusi pendidikan di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) akan dipastikan mempunyai infrastruktur yang berkesan yang mencukupi dan berkualiti untuk pelaksanaan kurikulum dan kokurikulum yang berkesan. Oleh itu, input pendidikan yang meliputi guru, peruntukan kewangan, bahan dan peralatan pengajaran serta program sokongan akan diagih secara adil ke semua sekolah bagi mengurangkan jurang perbezaan antara sekolah beruntung (advantaged school) dan sekolah kurang beruntung (disadvantaged school). (Sumber: Pembangunan Pendidikan 2001-2010, KPM). Namun, setelah lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang belum dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. Tenaga pengajar Kekurangan tenaga pengajar yang berkemahiran turut menjadi isu dalam pelaksanaan pendidikan pendidikan yang berkesan. Berdasarkan statistik yang dikeluarkan oleh Bahagian Perancangan Pembangunan Pendidikan (BPPDP) Kementerian Pelajaran Malaysia, pada tahun 2000 sebanyak 61.8 guru terdiri daripada guru perempuan dan KPM menghadapi masalah menempatkan mereka di sekolah luar bandar, khususnya di pedalaman dan pulau. Kebanyakan sekolah di pedalaman dan pulau mendapat guru yang kurang berpengalaman atau kurang latihan. Keadaan ini juga turut menyebabkan berlaku ketidaksepadanan (mismatch) dalam pengagihan guru mengikut opsyen. Maka berlakulah keadaan di mana kebanyakan guru yang mengajar di sekolah menjadi “bidan terjun”. Guru yang bukan opsyen terpaksa mengajar mata pelajaran kritikal seperti Matematik, Sains dan Bahasa Inggeris bagi memenuhi keperluan pelajar. Disebabkan kurang pengalaman dan pengetahuan tentang subjek berkenaan maka kewibaan guru dalam menyampaikan ilmu kepada pelajar mula dipertikaikan. Program PPSMI Sejajar dengan matlamat ingin melahirkan pelajar yang “bertaraf dunia”, KPM juga telah melaksanakan Program Pengajaran dan Pembelajaran Matematik dan Sains dalam Bahasa Inggeris (PPSMI). Walau bagaimanapun penggunaan bahasa Inggeris sebagai pengantar subjek sains dan matematik telah mendapat respon yang negatif daripada rakyat. Ini kerana penggunaan bahasa asing bukan sahaja merosakan kedudukan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa ilmu, tetapi turut memusnahkan reputasi pelajar, khususnya di luar bandar. Mereka belajar melalui medium yang mereka tidak faham. Komunikasi tidak berkesan dalam pelajaran sudah tentu memberi kesan yang buruk. Kesan globalisasi Selain daripada itu, isu-isu berkaitan pendidikan juga turut melibatkan penggunaan internet. Era dunia tanpa sempadan atau globalisasi telah memudahkan maklumat diperoleh dengan cepat dan berkesan melalui internet atau laman-laman web dan sebagainya melalui komputer. Implikasinya, isu-isu Moral semasa khususnya isu-isu yang membabitkan nilai-nilai sosial menjadi begitu kompleks dan menjadi sukar untuk diselesaikan. Fenomena ini disebabkan nilai-nilai murni masyarakat Malaysia yang ingin diterapkan bercanggah dengan nilai-nilai di Barat atau negara-negara maju yang lain yang mana mereka lebih mementingkan materialistik, individualistik dan budaya kosmopolitan. Sahsiah Pelajar Kualiti sahsiah pelajar pada pelbagai peringkat pendidikan juga turut menjadi isu dan dipersoalkan kerana masih terdapat sebilangan pelajar rendah yang naik ke sekolah menengah, atau pelajar menengah rendah yang naik ke Tingkatan 4 memiliki kualiti sahsiah yang kurang baik. Hal ini berlaku pada kebanyakan murid tanpa mengira kaum dan agama. Sebagai contoh, tabiat merokok di kalangan pelajar, gejala vandalisme, melepak, ponteng sekolah dan sebagainya di kalangan pelajar sekolah semakin menjadi-jadi. Isu-isu lain dalam sistem pendidikan Selain isu-isu yang dikemukakan di atas, terdapat pelbagai lagi isu yang timbul berkenaan pencapaian Dasar Pendidikan Kebangsaan, antaranya: Kepimpinan sekolah masih tidak dapat berfungsi sepenuhnya sebagai pemimpin pengurusan dan pemimpin pengajaran (instructional leadership) yang berkesan; Pengupayaan kepada sekolah adalah terhad. Semua sekolah masih perlu mengikuti satu sistem, prosedur dan pendekatan yang seragam dan tidak mengambil kira kemampuan, keupayaan khusus dan potensi untuk sekolah melaksanakan dasar dan program pendidikan sendiri; Layanan yang sama diberi kepada semua sekolah walaupun pada realitinya sekolah mempunyai keperluan, kekuatan dan kelemahan serta keupayaan yang berbeza; Keselamatan di sesetengah sekolah masih belum terjamin sepenuhnya; Penandaarasan bagi menjamin sekolah di Malaysia setanding dengan sekolah di negara maju adalah terhad; Struktur organisasi antara lapisan pentadbiran di KPM yang tidak setara menyebabkan penyaluran dasar dan pelan pelaksanaan kurang sistematik dan berkesan; Sistem penyampaian masih belum cekap dan berkesan khususnya daripada aspek pemberian bantuan; dan Sistem maklumat tidak menyeluruh dan tidak bersepadu.Lebih kurang tujuh tahun pelaksanaan program tersebut, masih terlalu banyak sekolah-sekolah di Malaysia yang dapat menikmati kemudahan yang dijanjikan. Ini menyebabkan timbulnya beberapa isu yang dikaitkan dengan ekuiti atau peruntukan yang disediakan oleh KPM tidak mencukupi untuk pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran di sekolah. Sebagai contoh, kementerian tidak menyediakan prasarana yang amat diperlukan, seperti bilik darjah yang mempunyai kemudahan khusus, terutamanya sekolah-sekolah luar bandar atau pedalaman. Selain itu, kemudahan lain seperti sumber pengajaran dan pembelajaran dan kelengkapan buku teks juga masih berkurangan. R

Advertisements
  1. SENSIX : ALAT PENDETEKSI ALERGIKetika anda sedang alergi munkin alat ini sangat berguna untuk anda. SENSIX adalah alatyang memonitor dan merespon untuk anak yang menghidap alergi akut (severe allergic reactions). Alat ini memiliki monitor yang secara fizik sangat sesuai untukkanak-kanak..Ketika  reaksi alergi muncul monitor tersebut memperingatkan para ibu bapa atau pengasuhnya dan secara simultan menidentifikasikan  lokasi si anak dan pengobatan yang diperlukan.Alat injector Epinephrine (sejenis ubat alergi)automatik ebih kompak lagi, lebih baik dari EpiPen standard. Alat ini juga mengingatkan para penggunanya bila masanya untuk  (injector) nya perlu diganti.Alat ini juga memiliki monitor yang berupa ikon grafik yang berfungsi untuk mengidentifikasi makanan atau  zat zat penyebab alergi (allergens).Alat ini diciptakan oleh Essential design yang memenangi bronze International Design Excellence Award. 

 

 

 

 

2. Konsep Telefon Bimbit  Untuk Penghidap Tuna Netra

Telepon bimbit sudah menjadi sebahagian dari hidup kita. Cuba bayangkan  kalau kita tidak mampu untuk melihat secara jelas angka-angka  dan huruf-huruf  yang ada di hangphone kita.Pasti rumitkan? Banyak para penderita Tuna Netra tidak berkemampuan untuk mengenali sesuatu misalnya pancaran warna. Takumi Yoshida menciptakan telefon bimbit  yang menggunakan teknologi tersebut.Ia menggunakan Iluminasi warna dan keypad yang dapat dikenali oleh para penderita Tuna Netra tersebut yang ia namakan SENS. Dengan bantuan cahaya tadi para pengguna Tuna Netra dapat melihat melihat teks  kecil di skrin. Lampu iluminasi tersebut ditempatkan di sisi samping badan telefon bimbit  dimana bahagian itulah yang paling Nampak ketika telefon bimbit diletakan di atas permukaan datar.

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Dapur Rumah Mesra Alam


 

Diciptakanlah sebuah Modul Dapur oleh Kate Jaclin dari Queensland University of Technology yang tujuannya menciptakan dapur yang dengan taman mini dapat menghubungkan para penggunanya dengan alam dan memerlukan  sumber daya seperti air dan tenaga . Jadi air limbah dari dapur ini dapat di kitar semula melalui Tenaga Matahari yang kemudian dapat digunakan kembali sementara sampah organik dapat digunakan sebagai baja  untuk tanaman sayuran yang terdapat dalam dapur ini.Dapur ini dapat digunakan dengan mudah kerana  menggunakan bahan bio plastik. Dapur ini juga direka cipta dengan mengutamakan keselamatan para penggunanya.

 

 

 

 

 

4) Pengecas Elektrik dengan Hidrogen dan Oksigen

Eco Power Strip merupakan sebuah alat penemuan baru yang berfungsi untuk mengisi  tenaga  gajet  Anda. Teknologi yang dipergunakan iaitu menggunakan oksigen dan hidrogen dalam bioetanol. Alat mesra alam  ini diciptakan oleh Sungi Kim, Jooyeon Kim, dan Jun Hyuck Choi.
Adanya dua kaki pada alat tersebut memiliki fungsi sebagai input dan output yang berbentuk seperti gelas kaca, ditambah satu daya outlet bar (tempat tancepan listrik). Diharapkan dengan adanya teknologi canggih seperti ini, mampu membangkitkan sebuat penciptaan hal baru yang mesra alam.

5) PENDULUM, ALAT SUKAN YANG CANGGIH

Alat ini diciptakan untuk generasi  muda, yang mengejar pola hidup lebih sihat tanpa mengabaikan gaya PEND terkini.Pendulum adalah sejenis alat sukan yang fleksibel yang diciptakan baik untuk sukan dan alat untuk merehatkan minda.Alat in sangat ringkas tapi memiliki fungsi yang signifikan, yang memberikan kesempatan untuk kehidupan yang lebih baik  dan meningkatkan pengalaman positif bagi para penggunannya.

 

 

 

 

 

 

 

6. Mesin cuci Unik Bersofa

Di reka oleh Harsha Vardhan dari New Delhi India .Mesin  cuci alternatif ini adalah konsep mesin cuci yang berfungsi juga sebagai sofa.Mesin  ini memiliki dua fungsi  operasi,aktif dan pasif,yang keduanya memungkinkan anda untuk duduk di atas mesin cuci ini. Mesin ini tidak memerlukan sabun dan air, bahagian dalam mesin ini berfungsi sebagai “pressure washer “ dan juga membersihkan pakaian dengan udara yang dionisasi yang bererti tidak perlu mengeringkan pakaian anda juga.Jadi mesin ini adalah alat yang unik untuk mengjimat penggunaan air .

 

 

 

 

 

7.Lapangan golf Dalaman yang  terbesar di dunia di tahun 2011

Konsep lapangan golf ini akan dirasmikan pada tahun 2011 dan akan menjadi salah satu tempat terbaik untuk bermain golf sambil bersantai bagi anda. Pusat golf  ini  telah  dibangun di Belanda dengan 34  pusat  pada kawasan yang seluas 15.000 meter persegi , yang dilengkapi dengan pusat membeli belah , sauna dan spa. Lokasi lapangan golf ini belum ditentukan .

 

 

 

 

 

 

8. MEJA KOMPUTER MAC

Banyak pilihan yang tersedia di internet untuk laptop gaya dan elegan. tapi jika anda menginginkan sesuatu yang unik yang boleh anda pamerkan pada  rakan-rakan anda maka anda memerlukan”Table Mac Computer”. Laptop ini tidak memerlukan keyboard dan sangat praktis untuk para professional, seniman dan para IT. Bahagian yang paling menarik  adalah 13.3 inci widescreen LCD yang memungkinkan penggunanya untuk menulis dengan ballpoint .Laptop canggih ini akan dipasarkan dengan semua aksesori penting seperti internal CD/DVD combo drive,bluetooth,Wi-Fi dan GPS.

 

 

 

 

 

 

 

9. Kereta yang berkonsepkan  Audi Auto Union

Rekaan canggih dari Lukas Vanek seorang  jurutera muda dari Republik Ceko. Konsep 2008 Auto Union Type-D ini dipengaruhi oleh reka cipta kereta 70 tahun lalu dan diperbuat daripada  dua material yang berbeza iaitu  serat carbon dan logam. Bahagian strukturnya dibuat dengan bahan (serat carbon) dan penapisnya dibalut dengan logam. Kereta ini dilengkapi dengan mesin 6.5 liter dengan 12 silinder yang dapat menghasilkan daya 478 KW . Kereta ini dapat  memecut dengan halaju 186 KM/J.

 

 

 

 

 

10) Papan Kekunci Masa Depan

Konsep Keyboard Masa Depan Unik dan Canggih. Berbagai konsep teknologi canggih masa depan dirancang jurutera teknologi, kali ini jutera Rusia Marat Kudryavstev memiliki idea yang berbez iaitu konsep Gadget Komunikasi terbaru Keyboard masa depan. Konsep unik Keyboard masa depan ini dapat digunakan pada permukaan datar, dengan bentuk hampir sama dengan konsep ebook masa depan. Konsep gadget yang menghubungkan dengan server ISQ dan menghasilkan  gambar pada beberapa permukaan datar. 

 

 

 

 

 

 

Assalamualaikum wbkt..

Di atas merupakan gambar-gambar dari model bahan bantu mengajar saya. Ia adalah model gempa bumi(earthquake).Model ini bertujuan untuk menunjukkan gambaran sebenar kepada pelajar-pelajar nanti bagaimana proses gempa bumi boleh berlaku.Model ini dihasilkan daripada beberapa helai kertas yang kemudiannya dilipat-lipat sehingga menjadi bentuk segi empat seperti yang anda lihat. Pada mulanya, saya tidak merancang untuk membuat model ini,tapi setelah kawan baik saya, Nur Amira Md Isa  memberi idea mengenai model ini ,saya cuba melakukannya,dan inilah hasilnya.Sebelum ini,saya merancang untuk membuat model bahan bantu mengajar yang lain,tetapi disebabkan tidak menjadi dan terdapat beberapa masalah,rancangan saya terpaksa ditukar.Semoga model Gempa Bumi saya ini dapat membantu serba sedikit pelajar memahami bagaimana proses gempa bumi berlaku…sekian,wassalam..

 

 

Assalamualaikum WBKT…

Dibawah ini merupkan gambar contoh kulit buku yang telah saya berjaya siapkan untuk tugasan individu Teknologi Pendidikan. Kulit buku ini saya hasilkan melalui perisian Adobe Photoshop.Pada mulanya,percubaan saya menghasilkan kulit buku gagal apabila saya menggunakan perisian Photoscape. Tetapi,setelah mendapat tunjuk ajar dari bsahabat-sahabat seperjuangan dan teman baik saya,akhirnya dapat juga saya menyiapkan tugasan ini. Walaupun susah dan agak leceh, tetapi saya berasa puas hati terhadap hasilnya. Semoga contoh kulit buku ini dapat dimanfaatkan bersama. InsyaAllah. Sekian…..

 

 

 

MANISAH BT OMAR(A127862)

gambar inovasi

GE 2153

REFLEKSI UNTUK TUGASAN MINGGU KE-2

Assalamualaikum wbkt…

Pada minggu ini, saya dan kawan-kawan saya  ingatkan tutorial dah bermula.Jadi dalam pukul 9 lebih,hari jumaat (sepatutnya kelas pukul 8 pagi,tapi lewat bangun) saya pun datang ke makmal 4 fakulti pndidikan.Setibanya saya di sana,saya dapati tiada hanya kawan-kawan saya sahaja yang ada.Saya berasa hairan kerana kenapa  kelas tidak bermula lagi. Rupa-rupanya, tutorial bermula pada minggu depan. Jadi,tiada kelas pada hari tersebut..dan kami hanya kelas di KTAMS.(pergi makan..heheee)… dan pada pukul 10.00 pagi, kami pergi ke dewan budiman untuk kuliah pertama subjek ini…Pada hari tersebut,kami hanya diberi penerangan mengenai t konsep teknologi pendidikan, kegunaannya dalam pendidikan dan kepentingan teknologi dalam pendidikan kita….Keseluruhannya, kami dapat banyak pengalaman dan menyedari kepentingan teknologi dalam pendidikan…

GGE 2152

Please define and discuss the concept of (i) Technology, (ii) Education, (iii) Instructional Media and (iv) Instructional Technology.  State the source/sources of your references.

(i) Technology

DEfinition -> the usage and knowledge of tools,techniques,crafts ,system or methods of organization in order to solve a problem or create an artistic perspective.

Concept-> significant affect human as well as other species’ ability to control and adapt to their natural environments.

-the system by which a society provides its members with those things needed for desire.

(ii)Education

Definition-> The process of training & developing of knowledge ,skill,mind,character  by formal schooling ,teaching ,training.

-systematic study of methods & theories of teaching & learnings.

Concept->students succeeding in relation to certain task which the students and his teacher have been engaged in for a considerable period of time -in terms of achievement relative to tasks.

-the term ‘education’ in the broad sense is not only a pedagogy one punctuating down to the basic meaning of term, it means to plunge a mans body ,mind & soul of ignorance.It enhances an individual’s personality & provides him confidence to reach out the world.

(iii) Instructional Media

DEfinition-> physical means to communicate instructional message

-software with the necessary hardware in a particular context instructional communication.

Concept->in general, instructional media are seen by educators as aids rather than substitution for the teacher.

A teacher spends a disproportionate amount of his time in routine chores-in collecting & assigning books & materials & in marking.

(iii) Instructional Technology

Definition -> The Use of a variety of teaching tools to improve student learning.

Concept->Instructional technologies are not limited to computers are not limited to computers in the classrooms.Instructional technology describes all tools that are used for teaching , learning such aas: camera, CD, players,PDA’s  GPS devices, computer-based probes,calculators & electronic tools we have to discover.

Sources

i) http://www.britannica.com/EBchecked/topic/448410/pedagogy/39076/Instructional-media?anchor=ref424112

ii) http://www.yourdictionary.com/education